Formacions per l'impacte i la resiliencia dels moviments

CURSOS I ESDEVENIMENTS

El Projecte Ulex ofereix formacions d’alta qualitat per a activistes, agents de canvi i organitzacions.

Tenim un enfocament integral que combina la transformació personal, interpersonal i política. Cerquem respostes sistèmiques davant dels reptes sistèmics tot construint la capacitat dels moviments per a la justícia social i la integritat ecològica. Impulsem la reflexió profunda i enfortim les connexions per a l’apoderament personal i col·lectiu.

  • Formació integral per a activistes
  • Respostes sistèmiques a reptes sistèmics
  • Foment de la innovació i el pensament crític

QUÈ FEM I PER QUÈ

Vivim en un punt de desordre històric que conté tant un perill i una gran promesa. El Projecte Ulex tracta de donar suport als nostres moviments per disputar el nostre futur, per la justícia social i la integritat ecològica.

TESTIMONIS

“La formació integral d’activistes ajuda els participants a desenvolupar els recursos i estratègies interiors per afrontar les lluites d’aquest moment.”

ANNA GOLDSTEIN US DEPUTY DIRECTOR, 350.ORG

Última publicació al bloc

With a ‘stunning democratic breakdown’ occurring across much of the Balkans, LGBTQI+ people are living within an increasingly overt hostile environment. We interviewed 5 activists from across the region to learn first-hand how resilience and resistance are being woven together within queer organizing circles.