Una economia del regal

Oferim totes les nostres activitats des d’un esperit de solidaritat i des del compromís de lluitar contra la marginalització i l’exclusió. El capitalisme i el consumisme condicionen fortament les nostres relacions amb les altres i amb el món. Reduïts a productors o consumidors, se’ns allunya d’un compromís més atent de cara a la resta. Les nostres relacions són intercedides per intercanvis i contractes financers. Mitjançant el projecte Ulex volem oferir un model alternatiu que fomenti unes relacions econòmiques que contribueixin a una cultura de la solidaritat cada vegada més profunda.

No volem iniciar una relació amb tu com a proveïdors d’un servei per a un consumidor. Volem iniciar una relació plena com a coproductores i col·laboradores de la transformació de nosaltres mateixes i del nostre món.

Creiem que la pràctica de la generositat mútua constitueix un ethos bàsic en el cor d’una comunitat que dona valor a la vida. Compartir és una forma bàsica de solidaritat. Així que, en comptes de mostrar la nostra tasca com un servei per comprar, el nostre objectiu és oferir-la lliurement.

La base de l’economia del regal en la qual ens movem, arrelada en la solidaritat i la generositat mútua, és el vell principi “dona allò que puguis, pren allò que necessitis”.

En les descripcions dels nostres cursos incloem alguns suggeriments pel que fa a les contribucions. La tarifa mitjana reflecteix el cost bàsic real necessari perquè el curs sigui viable. El projecte és dut a terme per una organització sense ànim de lucre certificada, de manera que depèn de nombroses formes de generositat i treball voluntari (que no estan inclosos en el càlcul del “cost real”). No tenim cap mitjà de finançament independent per a les nostres activitats. Per aquest motiu, necessitem recolzament econòmic per tal que aquestes siguin viables. Si pots aportar més que la tarifa mitjana que suggerim, t’agrairem que ho facis. Això ajudarà al desenvolupament de les activitats en curs i facilitarà que altres persones amb menys recursos econòmics puguin accedir a les nostres formacions.

 

De manera semblant, entenem que les teves circumstàncies econòmiques poden implicar que la teva aportació econòmica sigui inferior; fins i tot, potser inexistent. Això no hauria de ser un motiu perquè no assistissis als nostres cursos. Per a aquests casos, duem a terme una extensiva tasca de captació de fons perquè les dificultats econòmiques o la marginalització no siguin un obstacle per a participar en les nostres formacions.

Quan la participació rep el suport de subvencions i captacions de fons específiques, establim uns acords contractuals determinats amb les organitzacions per tal de canalitzar aquest finançament cap a la consecució del nostre objectiu d’oferir la nostra tasca de la manera més àmplia possible.

En qualsevol cas, t’animem a mirar les contribucions suggerides i a entrar en l’esperit de l’economia solidària aportant la quantitat que puguis a fi que puguem facilitar, a tu i a d’altres persones, que “prengueu allò que necessiteu”. També estem oberts a rebre donacions en forma d’intercanvi d’habilitats o altres ofertes de treball per a donar suport al projecte. Esperem trobar-nos amb tu en l’esperit de la generositat mútua.

 

 

* Política de devolució: Totes les donacions de persones individuals es consideren com a “donacions pures i senzilles” i, per tant, no reemborsables ja que de cap manera estan relacionades amb la prestació de cap servei. En cas de cancel·lació o no assistència per part d’una organització associada sotmesa a contracte o Memorandum Of Cooperation, la nostra política és que, tret que per culpa negligència o error per part nostra, les despeses del curs i els costos del curs residencial no són reemborsables. Si un curs requereix reprogramació per malaltia de l’instructor o per circumstàncies imprevistes que ens causin la cancel·lació, farem tots els esforços possibles per reprogramar en una data mútuament acceptable.

També pots donar suport a la nostra tasca mitjançant un pagament únic o una aportació regular: